מדיניות ביטולים:

ביטול עסקה מוצר דיגיטלי:

א. רכישת עותק דיגיטלי של הספר ו/או כל מוצר דיגיטלי אחר כגון : פודקאסט ו/או קורס דיגיטלי, מהווה “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל”מידע” כהגדרתו הנ”ל.

ב. מאחר וידוע למשתמש כי לאחר משלוח הקובץ אליו אין אפשרות להעבירו חזרה כך שלא יישאר אצל הגולש, הרי שהגולש לא יבקש לבטל את העסקה ו/או החזר כספי לאחר משלוח הקובץ כאמור.

ג. במקרה של תקלה בקובץ שאינה מאפשרת שימוש בו, ישלח למשתמש קובץ חליפי.

ביטול עסקה סדנאות ו/או הכשרות ו/או הרצאות ו/או כל אירוע אחר אשר נדרשת הרשמה מראש:

ד. ניתן יהיה לבטל את הרישום לסדנאות ו/או להרצאות בטלפון ו/או בכתב וכל עוד ההודעה ניתנה למפעיל בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הסדנא, במקרה זה המשתמש לא יחויב בדבר.

ה. במידה והביטול יעשה תוך פחות מ – 14 יום שאינם ימי מנוחה (ימי עסקים)  לפני תחילת מועד הסדנא, לא ניתן יהיה לבטל את הרישום והמשתמש יחויב במלוא סכום ההזמנה, למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעיל האתר ועל אחריותו בלבד לבטל את רישומו במועד.

ו. כמו כן אם הביטול נעשה תוך פחות מ – 14 יום  לפני תחילת מועד הסדנא לא ניתן יהיה לקבוע למועד אחר של הסדנא ו/או סדנא אחרת, אלא אם מדובר במצבים רפואיים אשר לא מאפשרים הגעה ובכפוף לאישור רפואי ניתן יהיה להעביר את מועד הסדנא ו/או לבטלה והכול לשיקול דעתה הבלעדי של מפעיל האתר. 

ביטול עסקה ספר בגרסת כריכה: 

ז. ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על רכישת ספר בגרסת כריכה מהאתר  ניתן לקבל עד 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם.

ח. על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו על המוצר/ים מוחזר/ים להיות באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.

ט. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה (כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומיםתזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודדתזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה). 

י. בכל מקרה של ביטול עסקה, מפעיל האתר יהיה רשאי לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הספר, או 100 שח, לפי הסכום הנמוך מבניהם.

תנאי ביטול כלליים: 

י״א. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענהו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של השירותים ו/או המוצרים והוא מתחייב לקרוא היטב את פירוט השירות כפי שיוצג ליד כל פריט תוכן באתר וידוע לו כי על אף האמור לעיל ועל פי חוק, לא תתבצע החזרה או החלפה של שירותים ו/או מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, קרי לא יבוצע החזר כספי או החלפה של תוכן כזה או אחר לתוכן אחר במקרה הנדון. 

י״ב. מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.